Đạt Tín/News/CEMENT EXPO 2018 Invitation – Triển lãm Bê tông và Xi Măng

CEMENT EXPO 2018 Invitation – Triển lãm Bê tông và Xi Măng

Kính mời Quý Đối Tác, Khách Hàng, và bạn bè quan tâm đến dự triển lãm CEMENT EXPO 2018.
Thời gian: 21 – 22 tháng 11 năm 2018.
Địa điểm: Nhà thi đấu Quân Khu 7.
Vị trí gian hàng của chúng tôi: 33-34
Trân trọng.

triển lãm đạt tín

triển lãm đạt tín

Tin tức liên quan

Information

DAT TIN TRADING ONE MEMBER CO.,LTD

Address: 22 Doan Cong Hon Street, Truong Tho Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (+84) 8 3728 0038
Fax: (+84) 8 3728 0039

PIC: Mr Thuan

Email: dattin.co@hotmail.com.vn

Map

Sale 1 | Sale 2 | Email us