CEMENT EXPO 2018 Invitation – Triển lãm Bê tông và Xi Măng

Kính mời Quý Đối Tác, Khách Hàng, và bạn bè quan tâm đến dự triển lãm CEMENT EXPO 2018.
Thời gian: 21 – 22 tháng 11 năm 2018.
Địa điểm: Nhà thi đấu Quân Khu 7.
Vị trí gian hàng của chúng tôi: 33-34
Trân trọng.

triển lãm đạt tín

triển lãm đạt tín

Sale 1 | Sale 2| |