Công Ty TNHH Lọc Công Nghiệp Đạt Tín được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Trải qua một quá trình dài xây dựng và phát triển, cùng với những nỗ lực của toàn thể nhân viên, ngày 14/10/2021, Công Ty TNHH Lọc Công Nghiệp Đạt Tín đã được Tổng cục tiêu chuẩn chất lượng/ Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015.

Là tiêu chuẩn về quản lý chất lượng được công nhận toàn cầu, tiêu chuẩn ISO 9001 được đánh giá dựa trên các tiêu chí về quản trị chất lượng hướng tới lợi ích của khách hàng, và là điều kiện then chốt, lợi thế cạnh tranh trong vận hành sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp,…

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy trình hoạt động, kiểm soát tài liệu, bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế luôn là ưu tiên hàng đầu của Công Ty Lọc Công Nghiệp Đạt Tín nhằm tối ưu hoá chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế của Công Ty Lọc Công Nghiệp Đạt Tín trên thị trường ngành Túi Lọc Bụi.

Có thể nói việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO TCVN 9001 cho toàn Công Ty Đạt Tín là sự cam kết chắc chắn mang tính chuyên nghiệp cao và đồng bộ trong các sản phẩm, dịch vụ cung cấp của Công Ty đối với khách hàng.

Công Ty TNHH Lọc Công Nghiệp Đạt Tín được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Công Ty TNHH Lọc Công Nghiệp Đạt Tín được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

Đây là một minh chứng xác thực nhất về sự cố gắng cải tiến và nâng cao chất lượng không ngừng của tập thể Công ty Lọc Công Nghiệp Đạt Tín.

Với phiên bản mới nhất của ISO 9001 là ISO 9001:2015- Công Ty TNHH Lọc Công Nghiệp Đạt Tín Hứa hẹn sẽ đem đến một công cụ quản lý hoạt động của doanh nghiệp một cách khoa học và bài hản. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ . Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.. Đáp ứng những yêu cầu của khách hàng, thị trường và các bên liên quan. Cùng với đó là đáp ứng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Sale 1 | Sale 2| |