ỨNG DỤNG NGÀNH LÒ ĐỐT RÁC – TÁI CHẾ

Ứng dụng ngành lò đốt rác – tái chế đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây nhằm giải quyết vấn đề xử lý rác thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số nhược điểm cần được giải quyết để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá trình hoạt động của lò đốt rác – tái chế. Một trong những nhược điểm đó là khả năng phát tán bụi trong quá trình đốt rác. Để giải quyết vấn đề này, công ty Tân Thanh đã đưa ra giải pháp lọc bụi hiệu quả. Với giải pháp lọc bụi, công ty Tân Thanh cam kết giảm thiểu được tối đa sự phát tán bụi trong quá trình đốt rác, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và bảo vệ môi trường.