ỨNG DỤNG NGÀNH PHÂN BÓN HÓA CHẤT

Thu hồi bụi trong các công đoạn sản xuất phân bón, hóa chất không chỉ giúp bảo vệ môi trường, còn giúp tận thu nguyên liệu, nâng cao hiệu quả kinh tế. Bụi phân bón, hóa chất với thành phần có tính ăn mòn, độc hại, cần có các sản phẩn đặc biệt phù hợp với môi trường khắc nghiệt của khí thải.Tân Thanh với nhiều năm kinh nghiệm, luôn đem tới các sản phẩm có khả năng hoạt động bền bỉ, hiệu quả cao cho khách hàng.
Tân Thanh cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho các nhu cầu sản xuất đặc biệt của ngành Phân bón – Hóa chất.