ỨNG DỤNG NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Sản xuất thức ăn chăn nuôi là ngành xương sống trong việc phát triển nông nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Tân Thanh chuyên cung cấp các sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy thức ăn chăn nuôi từ thu hồi bụi trong các công đoạn sản xuất, hệ thống truyền động, vận chuyển nguyên vật liệu tới các thiết bị kiểm soát nguyên liệu bằng tín hiệu, cảm biến, … giúp tự động hóa và kiểm soát quá trình sản xuất.
Tân Thanh cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho các nhu cầu sản xuất đặc biệt của ngành Thức ăn – Chăn nuôi.