ỨNG DỤNG NGÀNH XI MĂNG

Ngành công nghiệp sản xuất xi măng tại Việt Nam gây ra nhiều vấn đề về môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ cho công nhân cũng như phát tán bụi ra khu dân cư. Các vị trí phát sinh bụi như: Tải clinker, nghiền, đóng bao…Để khắc phục Tân Thanh mang đến một giải pháp toàn diện về lọc bụi, giúp thu gom hoàn toàn bụi phát sinh cũng như tránh thất thoát một lượng lớn bụi phát tán ra môi trường.
Tân Thanh cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho các nhu cầu sản xuất đặc biệt của ngành Xi Măng.