ỨNG DỤNG NGÀNH THÉP

Ngành sản xuất thép và tái chế thép đang phát triển mạnh mẽ tại thị trường VN cùng với đó là nỗi lo phát tán bụi ra môi trường. Hiểu được vấn về đó Tân Thanh mang đến một giải pháp về lọc bụi hàng đầu tại Việt Nam, giúp bụi được thu hồi lại 99,99% không gây ô nhiễm môi trường.
Tân Thanh cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho các nhu cầu sản xuất đặc biệt của ngành Thép.